ePodpis.pl - róg dokumentu
Infolinia: 0 703 203 333
1.28 zł brutto / min.
e-podpis.pl - strzałka E-PODPIS I JEGO BEZPIECZENSTWO
Bezpieczeństwo dokumentu elektronicznego może być rozpatrywane w dwóch wymiarach. Po pierwsze w sensie czysto technologicznym, jako ochrona spójności podpisanego pliku. Z drugiej strony, bezpieczeństwo w ujęciu funkcjonalnym, t.j. na przykład niezaprzeczalność podjęcia zobowiązań dowodzona na podstawie podpisanego elektronicznie dokumentu. Rozważyć można także inne aspekty bezpieczeństwa związanego z podpisem elektronicznym. Stosowanie mechanizmów PKI pozwala na spójną i skuteczną ochronę zasobów informatycznych. Autoryzacja dostępu do zdalnych baz danych oraz do stacji roboczych stanowi element zabezpieczenia na poziomie fizycznym. Nie należy również zapominać, że ze względu na znikomą objętość archiwizowanych dokumentów i wykorzystywane w praktyce ich nośniki, zminimalizowane jest ryzyko utraty ważnych zbiorów dokumentów.


Podpis elektroniczny - dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny.

Certyfikat to elektroniczne zaświadczenie, za pomocą którego dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego są przyporządkowane do osoby składającej podpis elektroniczny i które umożliwiają identyfikację tej osoby.

Bezpieczny podpis elektroniczny to podpis elektroniczny, który:
a) jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis,

b) jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego,
c) jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna.

autor: Ewa Węsierska / źródło: tf.pl


Nie zwlekaj z zakupem e-podpisu! ZAMÓW TERAZ!