ePodpis.pl - róg dokumentu
Infolinia: 0 703 203 333
1.28 zł brutto / min.
e-podpis.pl - strzałka JAK ZLOZYC E-PODPIS

Po zainstalowaniu zestawu do składania podpisu elektronicznego, można go złożyć m.in. przy pomocy takiego oprogramowania jak proCertum SecureSign. Poniżej przedstawione zostało podpisywanie dowolnego dokumentu lub pliku.

Uwaga: Należy przygotować kartę i numer PIN.

 

  • W pierwszej kolejności należy uruchomić aplikację proCertum SecureSign.

 

  • po wciśnięciu przycisku Dalej, należy wybrać dokument, który ma być podpisany elektronicznie. Jeśli chcemy się upewnić, czy wybraliśmy właściwy dokument, możemy skorzystać z opcji Pokaż dokument, po czym przechodzimy do kolejnego kroku.

 

  • teraz wybieramy rodzaj składanego podpisu – Podpis wewnętrzny (dołączony do dokumenty) lub Podpis zewnętrzny (osadzony w osobnym pliku). W pierwszym przypadku po złożeniu podpisu otrzymujemy jeden plik, w którym znajdują się zarówno dokument, jak i informacje o podpisie. W drugim przypadku w pliku podpisu znajdują się tylko informacje o podpisie - należy go dołączyć do dokumentu którego dotyczy.

 

  • w kolejnym etapie zostaje przedstawiona polityka podpisu, aby przejść do kolejnego etapu należy wcisnąć przycisk Dalej.

 

  • następnie użytkownik zostanie poproszony o umieszczenie karty w czytniku i wybór certyfikatu kwalifikowanego zapisanego na karcie, przy pomocy którego zostanie złożony podpis.

 

  • po umieszczeniu karty w czytniku i wyborze certyfikatu zostaniemy poproszeni o wprowadzenie kodu PIN. 
    Uwaga: PIN należy wpisać zanim niebieski pasek wypełni szare pole.

 

  • jeżeli prawidłowo wpisaliśmy kod PIN, to zostaniemy poinformowani o pomyślnym złożeniu podpisu elektronicznego. Teraz możemy uzyskać informacje dotyczące podpisu, przejść do złożenia nowego podpisu lub zakończyć pracę programu.