ePodpis.pl - róg dokumentu
Infolinia: 0 703 203 333
1.28 zł brutto / min.
e-podpis.pl - strzałka PRAWO
  1. USTAWA z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, Dz.U. Nr 130, Poz.1450, z dnia 15.11.2001r.


  2. ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2002r. w sprawie określenia zasad wynagradzania za przeprowadzenie kontroli podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, związane z podpisem elektronicznym, Dz.U. Nr 128, Poz.1100 , z dnia 12.08.2002r.


  3. ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru, Dz.U. Nr 128, Poz.1099, zdnia12.08.2002r.


  4. ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2002r. w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, związane z podpisem elektronicznym, Dz.U. Nr 128, Poz.1098, z dnia 12.08.2002r.


  5. ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2002r. w sprawie wzoru i szczegółowego zakresu wniosku o dokonanie wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, związane z podpisem elektronicznym, Dz.U. Nr 128, Poz.1097, z dnia 12.08.2002r.


  6. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002r. w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego, Dz.U. Nr 128, Poz.1094, z dnia 12.08.2002r.


  7. ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2002r. w sprawie sposobu i szczegółowych warunków spełnienia obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez kwalifikowany podmiot, Dz.U. Nr 128, Poz.1096, z dnia 12.08.2002r.


  8. ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 9 sierpnia 2002r. w sprawie określenia szczegółowego trybu tworzenia i wydawania zaświadczenia certyfikacyjnego związanego z podpisem elektronicznym, Dz.U. Nr 128, Poz.1101, z dnia 12.08.2002r.