ePodpis.pl - róg dokumentu
Infolinia: 0 703 203 333
1.28 zł brutto / min.
e-podpis.pl - strzałka INFORMACJE
Ważne daty
· 18 września 2001 r. została uchwalona ustawa o podpisie elektronicznym
· 11 października 2001 r. Prezydent RP podpisał ww. ustawę w sposób tradycyjny i elektronicznie
· 15 sierpnia 2002 r. ustawa o podpisie elektronicznym weszła w życie

Zalety podpisu elektronicznego w stosunku do podpisu tradycyjnego:
 1. możliwość natychmiastowej i obiektywnej identyfikacji podpisanej osoby,

 2. sfałszowanie podpisu elektronicznego jest o wiele trudniejsze niż własnoręcznego,

 3. podpis elektroniczny chroni całość dokumentu , nie ma potrzeby parafować każdej jego strony,

 4. nie ma oryginału i jego kopii gdyż żaden dokument, który został opatrzony podpisem elektronicznym nie może już zostać zmieniony, jest więc oryginałem,

 5. dane skierowane do danego odbiorcy mogą zostać zaszyfrowane, w taki sposób, że tylko odbiorca dla którego zostały przeznaczone może je rozszyfrować,

 6. podpis elektroniczny jest powiązany z dokumentem, do którego został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana danych jest rozpoznawalna.


Po co panu Iksińskiemu podpis elektroniczny?
Będzie to dla pana Iksińskiego duże ułatwienie przy korzystaniu z usług bankowości elektronicznej, biur maklerskich, usług ubezpieczeniowych, turystycznych, czy handlu internetowego. Będzie on mógł załatwić wiele spraw urzędowych nie ruszając się z domu.
Przy tym odbiorca tak podpisanego dokumentu może być pewien, że:
 1. Pan Iksiński jest rzeczywiście osobą, za którą się podaje,

 2. dokument nie został zmieniony w trakcie drogi od pana Iksińskiego do danego odbiorcy.


Jaki powinien być pierwszy krok, aby móc korzystać z podpisu elektronicznego? Aby mieć możliwość podpisywania dokumentów elektronicznie pan Iksiński musi się zgłosić do jednego z kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne. Ich wykaz może znaleźć na stronie internetowej Centrum Zaufania i Certyfikacji CENTRAST SA (www.centrast.com.pl), które jest upoważnione do wydawania zezwoleń na świadczenie takich usług. Na polskim rynku są obecnie (kwiecień 2003) cztery kwalifikowane podmioty świadczące usługi certyfikacyjne:
 1. Unizeto Spółka z o.o.

 2. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA

 3. TP Internet Spółka z o.o.

 4. Krajowa Izba Rozliczeniowa SA - Od takiego podmiotu pan Iksiński może uzyskać tzw. Certyfikat kwalifikowany.


Co to jest Certyfikat kwalifikowany?
Certyfikat kwalifikowany to zaświadczenie w postaci elektronicznej wydawane przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, umożliwiające identyfikację osoby, która złożyła dany podpis elektroniczny (elektroniczny dowód tożsamości do podpisów elektronicznych).

Certyfikaty mogą być zróżnicowane, w zależności od poziomu bezpieczeństwa, jaki oferują. Wiąże się to ze sposobem, w jaki Ośrodki Certyfikujące dokonują identyfikacji użytkownika. Na przykład do podpisywania prywatnej poczty e - mail można uzyskać bezpłatny certyfikat, gdyż korespondencja taka nie wymaga wysokiego stopnia zaufania w stosunku do nadawcy.
Inaczej jest w przypadku tzw. kwalifikowanych Certyfikatów (taki jest potrzebny panu Iksińskiemu aby wysyłać podpisane dokumenty do urzędów). W tym przypadku Ośrodek Certyfikujący odpowiada za poświadczenie tożsamości pana Iksińskiego dlatego jego dane są dokładnie weryfikowane przed wydaniem takiego Certyfikatu.

Jak uzyskać Certyfikat kwalifikowany?
 1. Pan Iksiński kontaktuje się z Ośrodkiem Certyfikującym w celu otrzymania formularzy zgłoszeniowych. Może to zrobić osobiście lub telefonicznie poprosić o ich wysłanie, czasami mogą one też być dostępne na stronach www.

 2. Osobiście stawia się w siedzibie Ośrodka Certyfikującego z wypełnionymi formularzami oraz dwoma dokumentami tożsamości opatrzonymi zdjęciem. Jednym z nich musi być dowód osobisty lub paszport. Gdyby pan Iksiński występował o podpis elektroniczny w imieniu firmy potrzebowałby jeszcze dodatkowych dokumentów (np. pełnomocnictwa).

  W przypadku, gdy pan Iksiński stawia się osobiście, pracownik Ośrodka Certyfikującego poświadcza jego tożsamość. Jest jeszcze druga możliwość - pan Iksiński udaje się do notariusza z ww. dokumentami, a następnie wysyła pocztą wypełnione formularze wraz z notarialnym poświadczeniem tożsamości.

 3. Następuje podpisanie umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych (jeszcze w sposób tradycyjny).

 4. Pan Iksiński odbiera od Ośrodka Certyfikującego:
  a) Certyfikat wczytany na kartę kryptograficzną, która jest również nośnikiem podpisu elektronicznego i wyglądem przypomina kartę kredytową.
  b) Czytnik, za pomocą którego karta komunikuje się z komputerem.
  c) Aplikację na płycie CD, która umożliwia generowanie podpisu elektronicznego, oraz instrukcję korzystania z niej.

 5. Pan Iksiński płaci za cały zestaw kilkaset złotych


Jak odbywa się wysyłanie dokumentu z podpisem elektronicznym?
Pan Iksiński ma już oprzyrządowanie niezbędne do złożenia elektronicznego podpisu pod dokumentem. Musi jeszcze tylko podłączyć czytnik do komputera (posiadającego jeden z wymienionych systemów: Windows 98 SE, Windows NT 4.0, Windows 2000 lub Windows XP/ME), umieścić płytę CD w CD - romie i zainstalować otrzymaną aplikację. Jak pan Iksiński powinien postąpić żeby podpisać i wysłać dokument? Skorzysta on z instrukcji, którą otrzymał od Ośrodka Certyfikujacego wraz z aplikacją, oprócz tego sama aplikacja poprzez system komunikatów informuje go co powinien zrobić w danej chwili. W uproszczeniu wygląda to tak:
 1. Pan Iksiński otwiera aplikację i wskazuje plik, który chce podpisać elektronicznie.

 2. Wkłada kartę do czytnika (o co jest poproszony specjalnym komunikatem), a program sprawdza ważność Certyfikatu i autentyczność karty.
 3. Wprowadza numer PIN, co jest równoważne ze złożeniem podpisu elektronicznego.

 4. Wysyła podpisany dokument e - mailem lub poprzez sieć internetową (możliwe jest też zgranie podpisanego dokumentu na dyskietkę i wysłanie go pocztą, ale to raczej mija się z celem).

 5. Pan Iksiński dostaje zwrotnie podpisany przez drugą stronę dokument (pod warunkiem, że dany dokument tego wymaga, bo jest to np. umowa) również poprzez e - mail lub sieć internetową (analogicznie jak w poprzednim przypadku możliwe jest także wysłanie dyskietki).źródło: aig-pte.pl


Nie zwlekaj z zakupem e-podpisu! ZAMÓW TERAZ!