ePodpis.pl - róg dokumentu
Infolinia: 0 703 203 333
1.28 zł brutto / min.
e-podpis.pl - strzałka Aktualności podpisu elektronicznego
27-02-2008 9:12
Certyfikaty niekwalifikowane dla Służby Zdrowia

Unizeto Technologies SA zaoferowała najlepsze warunki cenowe na sprzedaż certyfikatów i utrzymanie ważności dokumentacji medycznej i wygrała konkurs na dostawę Certyfikatów Elektronicznych dla subskrybentów z obszaru ochrony zdrowia pod nazwą „Podpis elektroniczny dla Medycyny". W związku z tym Naczelna Izba Lekarska (NIL) i Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia (OZPPSZ), działając razem jako Inicjatorzy na podstawie zawartego wcześniej Porozumienia, którego celem jest działanie na rzecz rozpowszechnienia stosowania podpisu elektronicznego i dokumentacji medycznej w formie elektronicznej w ochronie zdrowia - podpisały umowę ramową z Unizeto Technologies. Należące do Unizeto Technologies CERTUM - Powszechne Centrum Certyfikacji będzie świadczyć usługi wydawania certyfikatów kwalifikowanych i niekwalifikowanych oraz znakowania czasem, dostarczając zestawy do składania bezpiecznych podpisów elektronicznych dla Medycyny. Inicjatorzy i Unizeto Technologies zobowiązali się także do działania, w ramach swoich możliwości faktycznych, materialnych i prawnych, na rzecz promocji i jak najszerszego wykorzystania podpisu elektronicznego w ochronie zdrowia . Realizację przedmiotu umowy umożliwia podpisane w dniu 21 grudnia 2007 r. przez Ministra Zdrowia rozporządzenie, w którym znalazły się zapisy umożliwiające prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM). Warunkiem stosowania EDM i pominięcia formy papierowej jest m.in. zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Trójstronna umowa została podpisana w dniu 31.01.2008 r. w Warszawie w siedzibie Konfederacji Pracodawców Polskich (która wspiera ideę informatyzacji w sektorze zdrowia z wykorzystaniem podpisu elektronicznego jako powszechnego narzędzia) przez Konstantego Radziwiłła - Prezesa NIL, Małgorzatę Kowalską - Prezesa OZPPSZ oraz Andrzeja Bendig-Wielowiejskiego - Prezesa Unizeto Technologies.