ePodpis.pl - róg dokumentu
Infolinia: 0 703 203 333
1.28 zł brutto / min.
e-podpis.pl - strzałka Aktualności podpisu elektronicznego
27-02-2008 9:20
Certyfikaty dla radców prawnych w Polsce

Unizeto Technologies SA podpisała z Krajową Radą Radców Prawnych umowę ramową na zestawy do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz legitymacje dla radców prawnych i aplikantów. Przedmiotem zawartej w dniu 9 stycznia 2008 r. umowy jest wydawanie zestawów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego z certyfikatami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi, oprogramowaniem oraz legitymacji służbowych na kartach elektronicznych, a ponadto świadczenie przez CERTUM - Powszechne Centrum Certyfikacji usług związanych z obsługą wydanych certyfikatów na warunkach określonych w indywidualnej umowie o świadczenie usług certyfikacyjnych dla każdego z Subskrybentów oraz Regulaminie Usług Certyfikacyjnych; zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450). Świadczenie kwalifikowanych usług certyfikacyjnych obejmuje: * wyposażenie stanowisk Operatorów w siedzibach Okręgowych Izb Radców Prawnych w całej Polsce w konto w systemie dedykowanym do składania zamówienia, * wydawanie zestawów i certyfikatów dla Subskrybentów, * unieważnianie certyfikatów na wniosek Subskrybenta lub Krajowej Rady Radców Prawnych, złożony w formie przewidzianej przez Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego, * publikowanie unieważnionych certyfikatów na liście certyfikatów odwołanych, * dostęp do repozytorium CERTUM PCC umożliwiającego pobieranie certyfikatów innych osób.