ePodpis.pl - róg dokumentu
Infolinia: 0 703 203 333
1.28 zł brutto / min.
e-podpis.pl - strzałka Ustawa z dnia 07 08 2002r-rozdział 5

Rozdział 5

Przepis końcowy

§ 50. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2002 r.

Prezes Rady Ministrów: w z. M. Pol